Nahoru

Ke stažení

Na této stránce je možné dohledat a stáhnout veškeré dokumenty týkající se záchranných programů jednotlivých druhů. Jedná se zejména o texty ZP a PP a také dílčích výstupů či monitorovacích zpráv.

 

Pro snažší orientaci a dohledání konkrétního dokumentu je možné použít filtr.

Zákony, normy a dokumety obecného charakteru, které se jakkoliv dotýkají dané problematiky a které mohou být společné pro více druhů jsou ke stažení na stránce Legislativa.

Great Bustard MoU

pdf

Memorandum o ochraně a managementu středoevropské populace dropa velkého v rámci Bonnské úmluvy.

Metodika perlorodka - komposty

pdf

Metodika zaměřená na zakládání speciálních kompostů v perlorodkových povodích.

Metodika perlorodka - revitalizace povodí Blanice a Zlatého potoka

pdf

Metodika revitalizačních studií v rámci ZP perlorodky říční v povodí Malše, Blanice a Zlatého potoka z roku 2007.

Metodika perlorodka - revitalizace povodí Bystřiny a Lužního potoka

pdf

Metodika revitalizačních studií v rámci ZP perlorodky říční v povodí Bystřiny a Lužního potoka

Péče o hořečkové lokality – hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův - brožura

pdf

Brožura ve srozumitelné formě shrnuje vše, co z našeho území víme o hořečku nahořklém (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořečku drsném Sturmově (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) a jak by měla vypadat péče o místa výskytu těchto druhů. Brožura je určená pro širší veřejnost. Vydala AOPK ČR a Muzeum Cheb, p.o. v nákladu 500 ks.

Příloha 7, část 1. k ZP hořečku mnohotvarého českého

pdf

Příloha 7, část 2. k ZP hořečku mnohotvarého českého

pdf

Přílohy 1-6 k ZP hořečku mnohotvarého českého

pdf

Přílohy 8-11 k ZP hořečku mnohotvarého českého

pdf

Schválení ZP perlorodky říční

pdf

Dokument MŽP schvalující nové znění textu ZP perlorodky říční v České republice ze dne 18.12.2013.