Nahoru

Novinky

Novinky a aktuality v rámci všech záchranných programů a programů péče.

Vyšla zaktualizovaná metodická příručka "Vydra a doprava"

Vyšla zaktualizovaná metodická příručka "Vydra a doprava"

11. duben 2017

Metodická brožura Vydra a doprava - příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční byla aktualizována a dotištěna.

Vyšla cenná publikace o sběru a analýzách uhynulých vyder v České republice

Vyšla cenná publikace o sběru a analýzách uhynulých vyder v České republice

8. březen 2017

Počátkem roku vydala nezisková organizace ALKA Wildlife, o.p.s. zajímavou publikaci týkající se sběru a analýz uhynulých vyder v České republice.

Šťastná náhoda přispěla k objevení nové lokality snědku pyrenejského kulatoplodého

Šťastná náhoda přispěla k objevení nové lokality snědku pyrenejského kulatoplodého

20. únor 2017

Na sklonku roku 2016 se šťastnou náhodou podařilo obohatit znalosti o známém rozšíření snědku pyrenejského kulatoplodého o dosud zcela neznámou lokalitu v NPP Pouzdřanská step - Kolby.

Webové stránky záchranných programů v novém

Webové stránky záchranných programů v novém

13. únor 2017

V rámci realizace projektu z EHP fondů s názvem „Opatření na zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni“ byla pod stávající doménou spuštěna nová podoba webových stránek pro záchranné programy a programy péče.

Díky EHP fondům byla zpracována aktualizace ZP pro rdest dlouholistý

Díky EHP fondům byla zpracována aktualizace ZP pro rdest dlouholistý

6. únor 2017

V rámci projektu s názvem "Aktualizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)" financovaného z prostředků z EHP fondů a MŽP v rámci Malého grantového schématu (MGSII) byla zpracována aktualizace ZP pro rdest dlouholistý. Tato aktualizace nyní musí projít schválením na MŽP. O této skutečnosti vás budeme informovat.

Zima umožnila spočítat vydry v Orlických horách

Zima umožnila spočítat vydry v Orlických horách

27. leden 2017

Letošní zima se sněhovou nadílkou a tuhými mrazy umožnila odborníkům spočítat, kolik vyder žije v Orlických horách. Šest dospělých zvířat a dvě mláďata je výsledek, který ukazuje, že populace vyder v CHKO Orlické h. je stabilní a počet odpovídá úživnosti prostředí.

Hořeček nahořklý v České republice v roce 2016, aneb těšíme se na rok 2017

Hořeček nahořklý v České republice v roce 2016, aneb těšíme se na rok 2017

23. leden 2017

Rok 2016 nebyl oproti dřívějším letům pro populace hořečku nahořklého příliš ideální, přesto byl však nečekaně na některých lokalitách zaznamenán nárůst počtu kvetoucích jedinců. Potvrdilo se tak, jak je důležité trvale pečovat o lokality hořečků a to i v místech, kde se rostlina nějaký čas neobjevila.

Minuty z přírody - hvozdík písečný český

Minuty z přírody - hvozdík písečný český

2. listopad 2016

Jeden z dílů televizního cyklu s názvem Minuty přírody pojednával o hvozdíku písečném českém.

Vyšla publikace Průvodce v soužití s bobrem

Vyšla publikace Průvodce v soužití s bobrem

31. říjen 2016

Příprava a vydání publikace byly financovány z EHP fondů 2009–2014 a Ministerstva životního prostředí ČR.

Schválen dodatek k záchrannému programu sysla obecného

Schválen dodatek k záchrannému programu sysla obecného

16. březen 2016

Dne 11.3.2016 byl ze strany MŽP schválen dodatek k Záchrannému programu sysla obecného v České republice.

Nové číslo Bulletinu Vydra, číslo 16

Nové číslo Bulletinu Vydra, číslo 16

6. leden 2016

Bylo dokončeno a publikováno další, již šestnácté číslo Bulletinu Vydra.

Záchranné programy byly prezentovány na dvou konferencích

Záchranné programy byly prezentovány na dvou konferencích

1. prosinec 2015

V průběhu podzimních měsíců roku 2015 byly záchranné programy prezentovány formou posterů na dvou celostátních konferencích.