Nahoru

Ke stažení

Na této stránce je možné dohledat a stáhnout veškeré dokumenty týkající se záchranných programů jednotlivých druhů. Jedná se zejména o texty ZP a PP a také dílčích výstupů či monitorovacích zpráv.

 

Pro snažší orientaci a dohledání konkrétního dokumentu je možné použít filtr.

Zákony, normy a dokumety obecného charakteru, které se jakkoliv dotýkají dané problematiky a které mohou být společné pro více druhů jsou ke stažení na stránce Legislativa.

Great Bustard MoU

pdf

Memorandum o ochraně a managementu středoevropské populace dropa velkého v rámci Bonnské úmluvy.

Metodika perlorodka - komposty

pdf

Metodika zaměřená na zakládání speciálních kompostů v perlorodkových povodích.

Metodika perlorodka - revitalizace povodí Blanice a Zlatého potoka

pdf

Metodika revitalizačních studií v rámci ZP perlorodky říční v povodí Malše, Blanice a Zlatého potoka z roku 2007.

Metodika perlorodka - revitalizace povodí Bystřiny a Lužního potoka

pdf

Metodika revitalizačních studií v rámci ZP perlorodky říční v povodí Bystřiny a Lužního potoka

Péče o hořečkové lokality – hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův - brožura

pdf

Brožura ve srozumitelné formě shrnuje vše, co z našeho území víme o hořečku nahořklém (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořečku drsném Sturmově (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) a jak by měla vypadat péče o místa výskytu těchto druhů. Brožura je určená pro širší veřejnost. Vydala AOPK ČR a Muzeum Cheb, p.o. v nákladu 500 ks.

Schválení ZP perlorodky říční

pdf

Dokument MŽP schvalující nové znění textu ZP perlorodky říční v České republice ze dne 18.12.2013.

Ukončení ZP pro hořec jarní v České republice

pdf

Vyhodnocení realizace ZP hořce jarního za rok 2008

pdf

Vyhodnocení za rok 2008.

Vyhodnocení realizace ZP hořce jarního za rok 2009

pdf

Vyhodnocení za rok 2009.

Vyhodnocení realizace ZP hořce jarního za rok 2010

pdf

Vyhodnocení za rok 2010.