Nahoru

Příčiny ohrožení

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Koniklec otevřený je konkurenčně slabý druh, který dlouhodobě nesnese hromadění stařiny, zahušťování travního porostu a zarůstání náletem dřevin. Na většině jeho lokalit, ať již stepních nebo v řídkých borových lesích, se v minulosti páslo nebo zde často působily požáry anebo zde byla přirozeně otevřená vegetace. Po ukončení pastvy, při absenci požárů a navíc s celkovou eutrofizací stanovišť  začalo jeho lokalit rapidně ubývat.  Důležitý je také dostatek drobných disturbancí, které dřívější způsob obhospodařování krajiny přinášel. Obnažení půdy napomáhá vyklíčení semen a uchycení semenáčků.
Velkým problémem, který snižuje reprodukční schopnosti populací, je okus květů. Uvádí se, že bažanti, srnčí, ale i ovce spásající lokalitu dle managementových opatření, mohou zapříčinit ztráty květů až 20 %. Také jsou zaznamenány případy vyrýpávání rostlin do zahrádek.