ilustracni fotky

Užovka stromová (Zamenis longissimus)


Jedná se o hada snad s nejstarší známou evropskou tradicí. Byl zasvěcen řeckému bohovi lékařství Asklépiovi (latinsky Aeskulapovi) a je zpodobňován na památkách starých více než 2 500 let. Dodnes je Aeskulapův had ve znaku lékařů (kalich obtočený hadem) a jeho jméno je používáno i v moderní době např. pro bary, lázeňské domy či úvěrový účet lékařů.

Autor: R. Musilová
 

 

Užovka stromová (Zamenis longissimus) je evropský nejedovatý druh hada, který sice zasahuje až do Přední Asie, avšak z širšího pohledu jej můžeme počítat mezi plazy evropské.

U nás byla vždy vzácným druhem. Zdánlivým paradoxem je, že na území dnešní republiky byla objevena jako první právě izolovaná populace v Poohří a teprve o 100 let později populace, které k nám zasahují na dvou místech Moravy výběžkem svého souvislého areálu. Izolovaný areál v Poohří se v posledních třiceti letech rychle smrštil.

Hospodářské změny po roce 1948 vedly ke změně krajinné mozaiky. Největší dopad měly na populaci užovky stromové v Poohří. Po roce 1989 se krajinná mozaika dále mění. V bezlesí, které je obhospodařováno, se hospodaří příliš intenzivně a naopak neobhospodařované plochy zarůstají. Ve většině volné krajiny tak vznikají dva extrémní biotopy, které nejsou pro druh vhodné a užovka přežívá pouze v obcích a chatařských osadách. Jako migrační koridor je nucena využívat komunikace, které ji však zároveň ohrožují. V Podyjí pak trpí především zarůstáním krajiny.

Hlavním cílem záchranného programu je zachování životaschopných populací užovky stromové ve všech třech známých, vzájemně izolovaných oblastech výskytu v ČR, tj. v Poohří, v Podyjí a v Karpatech.

Copyright (c) 2007 - AOPK ČR, Záchranné programy.cz, Tom Vild, RAGTOOLS
Všechna práva vyhrazena