Nahoru

Legislativa

Veškeré zákony, normy a dokumety obecného charakteru, které se jakkoliv dotýkají problematiky záchranných programů a programů péče naleznete na této stránce.

Veškeré zákony, normy a dokumety obecného charakteru, které se jakkoliv dotýkají problematiky záchranných programů a programů péče naleznete na této stránce.

Dokumenty jako jsou texty ZP a PP, vyhodnocovací zprávy a další dokumenty týkající se konkrétního druhu jsou ke stažení na stránce příslušného druhu nebo je možné je nalézt na agregované stránce ZDE.

Koncepce ZP a PP

pdf

Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice.

Koncepce ZP a PP - kritéria pro výběr druhu

pdf

Koncepce ZP a PP - osnova

pdf

Osnova pro zpracování záchranného programu a programu péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

Nařízení komise (EU) č. 750/2013, přílohy A-D

pdf

Nařízení komise (EU) č. 750/2013 ze dne 29. července 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi s přílohami A-D.

Nařízení Rady (ES) č. 338/97

pdf

Nařízení Rady (ES) ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

Příloha II. směrnice o stanovištích (92/43/EHS)

xls

Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany.

Příloha IV. směrnice o stanovištích (92/43/EHS)

xls

Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu.

Příloha V. směrnice o stanovištích (92/43/EHS)

pdf

Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž odchyt a odebírání ve volné přírodě a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování.

Směrnice č. 2009/147/ES o ptácích

pdf

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o chraně volně žijících ptáků. Včetně příloh.

Směrnice č. 92/43/EHS o stanovištích

pdf

Evropská směrnice o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21. kvetna 1992 o ochraně prírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.