Nahoru

EHP fondy

EHP fondy patří od roku 2004 do nástrojů finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP), jež přispívá ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi zeměmi v EHP. Tento záměr vychází z Dohody o EHP, která umožňuje třem nečlenským státům EU – Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku, podílet se na volném obchodu se zeměmi EU. Jejich příspěvek do EHP fondů má tak za cíl podporu a posílení spolupráce a kontaktů s šestnácti členskými státy EU střední a jižní Evropy. V České republice jsou EHP fondy a samostatné Norské fondy spravované Ministerstvem financí ČR (MF ČR).


Realizované projekty AOPK ČR z EHP fondů:

Bližší informace o níže uvedených projektech najdete zde nebo zde (projekt EHP 42).

číslo projektu
název projektu
celkové způsobilé výdaje projektu
termín realizace

EHP-CZ02-OV-1-026-2015 (EHP-42)

Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni

 9 999 619 Kč

1.1.2015 -30.4.2017

 MGSII-2

 

Monitoring a odchovy perlorodky říční na Ašsku

 

 570 486 Kč

 

1.3.2015 - 30.6.2016

 MGSII-3

Realizace záchranného programu hnědáska osikového v letech 2015–2016

 1 214 341 Kč

1.2.2015 - 30.4.2017

 MGSII-4

Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu

  1 552 555 Kč

1.4.2015 - 30.4.2017

 MGSII-8

Revitalizace povodí, optimalizace funkčních prvků a monitoring v klíčové lokalitě perlorodky říční Blanice a Zlatý potok

  1 838 001 Kč

 

1.3.2015 - 30.6.2016

 

 MGSII-9

Aktualizace záchranného programu matizny bahenní (Angelica palustris)

 295 054 Kč

1.4.2015 -31.3.2017

 MGSII-10

Realizace managementových opatření a monitoringu hořečku mnohotvarého českého v rámci záchranného programu

417 585 Kč

1.4.2015 - 31.7.2016

 MGSII-11

Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o vytvoření záchranného programu pro zvláště chráněné druhy pobřežnice jednokvětá, prasetník lysý a rozchodník huňatý

 904 043 Kč

1.4.2015 - 30.11.2016

 MGSII-17

Záchranný program pro zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

 676 666 Kč

 1.2.2015 - 30.4.2017

 MGSII-22

Příprava záchranného programu pro snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum)

 373 759 Kč

 1.4.2015 - 30.4.2017

 MGSII-23

Příprava záchranného programu pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

 634 169 Kč

1.2.2015 - 30.4.2017

 MGSII-24

Založení nových odchovů sysla obecného a osvětová činnost v rámci realizace jeho záchranného programu

 883 587 Kč

1.4.2015 - 31.12.2016

 MGSII-25

Příprava záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

 939 780 Kč

1.3.2015 - 30.4.2017

MGSII-26

Příprava záchranného programu pro raroha velkého (Falco cherrug)

1 095 441 Kč

 1.2.2015 - 30.4.2017

 MGSII-27

Příprava záchranného programu pro krasce dubového (Eurythyrea quercus)

 1 464 951 Kč

 1.2.2015 - 30.4.2017

 MGSII-29

Aktualizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

 170 781 Kč

1.4.2015 - 30.10.2016

MGSII-53

Péče o vybrané lokality sysla obecného v ČR v roce 2015

1 527 894 Kč

1.4.2015 - 30.11.2016

MGSII-57

Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka a monitoring

2 905 660 Kč

1.1.2016 - 30.4.2017