Nahoru

Záchranný program (ZP)

Krasec dubový (Eurythyrea quercus)

Dlouhodobým cílem záchranného programu je zajištění přežití krasce dubového (Eurythyrea quercus) na území České republiky v dostatečně velké populaci (vyjádřené počtem obsazených stromů) se stabilním areálem, který již nebude setrvale ubývat a zmenšovat se. Dílčí cíle ZP se liší dle velikosti lokalit:

1. Plošně rozsáhlé populace (oblast jihomoravských luhů)
  • Stabilizace početnosti krasce dubového, dosáhnutí dlouhodobé početnosti minimálně stovek osídlených stromů (250-500), zajištění dostatečné rozlohy prosvětlených porostů
    Docílit opětovného propojení nyní izolovaných dílčích populací do metapopulačního systému.
  • Výsadbou nových alejí nebo solitérních stromů umožnit rozšíření do okolní zemědělské krajiny v budoucnu.
  • Zajištění dostatečné územní ochrany (největší známá populace krasce v ČR se vyskytuje téměř výhradně mimo MZCHÚ).
2. Středně rozsáhlé populace (Boří les, CHKO Třeboňsko, NPR Býčí skála, PP Náměšťská obora)
  • Na těchto lokalitách propojit izolovaný výskyt, zajistit dlouhodobé osídlení alespoň 100-150 stromů na stávajících lokalitách, nebo v jejich blízkém okolí.
  • Upravit plány péče o tyto lokality tak, aby bylo počítáno s existencí dostatečně velké plochy prosvětlených porostů a zajistit dostatek nástupnických stromů.
3. Populace obývající menší území (NPR Divoká Oslava, Zámecký park ve Veselí nad Moravou)
  • Zajistit dlouhodobé osídlení alespoň 50-100 stromů na stávajících lokalitách, nebo v jejich blízkém okolí.
  • Upravit plány péče o tyto lokality tak, aby bylo počítáno s existencí dostatečně velké plochy prosvětlených porostů a zajistit dostatek nástupnických stromů.

Související dokumenty