Nahoru

Konference Význam lesů s vysokou ekologickou stabilitou v krajině

Konference Význam lesů s vysokou ekologickou stabilitou v krajině

Termín: 9. března 2017
Místo: Aula České zemědělské univerzity v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol

Již 3. společná konference Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a AOPK ČR zaměřená na lesní ekosystémy proběhne 9.3.2017.

 


V programu najdete zajímavá témata – počínaje vztahem společnosti k lesu a vazba na klimatické změny, mimoprodukčními funkcemi lesů až po různé formy hospodaření v lesích či přehled dotačních programů, které je podporují. Dále praktické příklady vás zavedou například do Beskyd, Jizerských hor, Polabí či Podyjí.

Účast na konferenci je bezplatná.

Registrace na konferenci probíhá do 28. 2. 2017 prostřednictvím webového formuláře.

Kontaktní osobou je Mgr. Zuzana Kozelková, email: zuzana.kozelkova@nature.cz.


Související dokumenty