Nahoru

Seminář OPŽP 2014 - 2020 v Písku

Seminář OPŽP 2014 - 2020 v Písku

Termín: 14. února 2017
Místo: MěÚ Písek

AOPK ČR připravila odborný seminář k OPŽP 2014-2020 k prioritní ose 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Seminář je určen pro žadatele, projektanty a všechny subjekty, které se podílejí na přípravě žádostí o dotace z OPŽP. Akce se bude konat na Městském úřadě v Písku.


Související dokumenty