Nahoru

Seminář OPŽP 2014 - 2020 v Prachaticích

Seminář OPŽP 2014 - 2020 v Prachaticích

Termín: 2. března 2017
Místo: MěÚ Prachatice

AOPK ČR připravila odborný seminář k OPŽP 2014-2020 k prioritní ose 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Seminář je určen pro žadatele, projektanty a všechny subjekty, které se podílejí na přípravě žádostí o dotace z OPŽP. Akce se bude konat na Městském úřadě v Prachaticích.


Související dokumenty