Nahoru

Setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny přineslo zajímavé diskuze

Setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny přineslo zajímavé diskuze

16. duben 2019

Pracovní skupina pro ochranu přírody při České botanické společnosti ve spolupráci s AOPK ČR uspořádala již  8. ročník Tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny.

 

Uskutečnilo se ve dnech 10. až 12. dubna 2019 v CHKO Bílé Karpaty ve Vápenkách. Příspěvky byly zaměřené především na vybrané vzácné druhy (kuřička hadcová, pastarček celolistý a oranžový, krkonošské jestřábníky, kohátka kalíškatá, včelník rakouský, kostřava písečná), ex situ ochranu, novelizaci druhové ochrany a opatření na podporu vzácných a ohrožených druhů. Účastníci setkání byli také seznámeni s novinkami v záchranných programech pro rostliny. Prezentovaný příspěvek je k dispozici ke stažení.