Nahoru

Webové stránky záchranných programů v novém

Webové stránky záchranných programů v novém

13. únor 2017

V rámci realizace projektu z EHP fondů s názvem „Opatření na zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni“ byla pod stávající doménou spuštěna nová podoba webových stránek pro záchranné programy a programy péče.

 


Původní grafická podoba stránek byla z roku 2008, a proto vyžadovala celkovou renovaci s cílem lepší orinetace uživatele na webu (také vzhledem ke složitosti struktury) a přizpůsobení novým komunikačním trendům.

Stránky obsahují aktualizované a doplněné informace včetně textů záchranných programů (ZP) a programů péče (PP) o jednotlivých druzích rostlin a živočichů, pro které je ZP a PP realizován nebo je ve fázi příprav.

Novinkou je, vedle grafické podoby stránek vycházející z konceptu Domů přírody, také zařazení aktualit o průběhu realizace projektů z EHP fondů – Malé grantové schéma II. pro období 2009-2014.

Vzhled webových stránek "před" renovací. Vzhled webových stránek "po" renovaci.