Nahoru

Záchranné programy byly prezentovány na dvou konferencích

Záchranné programy byly prezentovány na dvou konferencích

1. prosinec 2015

V průběhu podzimních měsíců roku 2015 byly záchranné programy prezentovány formou posterů na dvou celostátních konferencích.

Na konferenci Ekologie 2015, kterou uspořádala Česká společnost pro ekologii 23.-25.10.2015 v Českých Budějovicích, byly představeny vybrané aktuality ze všech realizovaných záchranných programů a druhy připravovaných záchranných programů. Ve dnech 28.–29. 11. 2015 se uskutečnila v Praze pracovní konference České botanické společnosti na téma „Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy”. Na této konferenci se poster podrobněji věnoval pouze záchranným programům pro rostlinné druhy.

Poster z konference Ekologie 2015 si můžete stáhnout zde.

Poster z konference ČBS si můžete stáhnout zde.

Poster z konference Ekologie 2015.       Poster z konference ČBS.