Nahoru

MGSII-27, Příprava ZP

Název projektu: Příprava záchranného programu pro krasce dubového (Eurythyrea quercus).

Číslo projektu: MGSII - 27

Místo realizace: Veselí nad Moravou, Moravský kras, Břeclavsko (Jihomoravský kraj), Náměšťsko (kraj Vysočina), Křivoklátsko (Středočeský kraj), Třeboňsko (Jižní Čechy) aj.

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 1 464 951,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 1 245 208,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 219 743,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu: bez partnerů

Garant projektu:

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“