Nahoru

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři

Termín: 27. dubna 2019
Místo: Srbsko

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras a Dům přírody Českého krasu vás srdečně zvou na jarní zoologickou exkurzi v Českém krase, věnovanou především obojživelníkům a jejich vazbě na vodní prostředí.

 

Exkurze povede centrální částí Národní přírodní rezervace Karlštejn.

Sraz účastníků je v sobotu 27. dubna 2019 v 9:00 u železniční zastávky v Srbsku. Předpokládaný konec akce ve 13:00 hodin.

Trasa vede ze Srbska kolem Kubrychtovy boudy a Bubovických vodopádů k lomu Na Chlumu. Odtud je možné vrátit se zpět do Srbska nebo pokračovat ve vycházce po vlastní ose. Během zhruba 6 km dlouhé vycházky uvidíte (nejen) obojživelníky a plazy v jejich přirozeném prostředí.

S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení (velkou svačinu a dobré boty), ale třeba také dalekohled.

Účastníci exkurze, kteří chodí často do přírody, pozorují různé druhy rostlin či živočichů a mají zájem „mapovat přírodu“ se zde mohou dozvědět o projektu BioLog a praktické zkušenosti s používáním stejnojmenné aplikace, která byla vytvořena pro zájemce o přírodu a slouží jako digitální zápisník pozorování fauny a flóry na území ČR.

Exkurzí Vás provede zoolog Jaroslav Veselý.

Exkurze je zdarma a není třeba se přihlašovat, jen přijít.

Pozvánka