Nahoru

Ropucha krátkonohá

Autor snímku: M. Šandera.
Autor snímku: J. Čejka.
Autor snímku: J. Ševčík.
Autor snímku: J. Neudert

Epidalea calamita

Ropucha krátkonohá je krásná, zelenavě skvrnitá žába, pro níž je typický světlý pruh táhnoucí se podél páteře (podle něj se jednoznačně odliší od jinak podobné a mnohem hojnější ropuchy zelené).

Ropucha krátkonohá je naší nejvzácnější žábou, která v posledních desetiletích vymizela z mnoha lokalit a nyní žije v několika izolovaných populacích na západě, severu a jihu Čech. Preferuje pionýrské biotopy s holou vegetací nebo jen spoře zarostlou půdou. Kromě polí se zeleninou a některými dalšími plodinami jí proto nejvíce vyhovují různé těžebny, ať už hnědouhelné nebo třeba pískovny a také výsypky či vojenské výcvikové prostory. Technické rekultivace těchto prostor či absence armádních aktivit jsou pro ni naopak velkým problémem a jsou příčinou jejího vymizení z mnoha lokalit.

Autor snímku: J. ProcházkaV rámci záchranného programu by se měly detailně zmapovat historické lokality jejího výskytu, aby bylo zřejmé, kde se ještě populace ropuchy vyskytují a jak jsou početné a vitální. Pokud jde o management, je třeba ochránit vybrané části těžeben před rekultivacemi, případně odstranit nevhodné rekultivační výsadby a napravit další nežádoucí zásahy na území těžeben.

V opuštěných vojenských výcvikových prostorech pak je třeba podpořit alternativní aktivity (motokros apod.), které umožní její dlouhodobé přežití.


 

Mapa výskytu