Nahoru

Rozšíření

Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita)

Ropucha krátkonohá je západoevropským druhem rozšířeným od Pyrenejského poloostrova do Dánska a jižního Švédska. Na Britských ostrovech žije jen vzácně. Ve střední Evropě se vyskytuje ostrůvkovitě (Švýcarsko, Česko, Polsko) a vcelku nehojně. Východní okraj areálu zasahuje na západní Ukrajinu, do Běloruska a Pobaltských republik.

Rozšíření ropuchy krátkonohé v Evropě (podle Gasc et al. 1997). Na obrázku je zakreslen výskyt i na Moravě a ve Slezsku, kde se ovšem ropucha krátkonohá nevyskytuje.Českou republikou probíhá jižní hranice jejího areálu ve střední Evropě. Nalezena byla pouze v Čechách, starší údaje z Moravy a Slezska jsou mylné a pravděpodobně jde o záměnu s ropuchou zelenou. Její výskyt je soustředěn do západní a severní části Čech, ale izolované lokality se nacházejí také v jižních Čechách na Třeboňsku. Nejvýchodnějšími oblastmi jejího výskytu u nás jsou Pardubicko a Královéhradecko, ale v minulosti sahal její výskyt až po Nové Město nad Metují, Litomyšl a Hlinsko. Dnes se u nás vyskytuje ropucha krátkonohá jen ojediněle na několika málo izolovaných lokalitách, jejichž populace spolu nekomunikují.

Současné nálezy ropuchy krátkonohé v ČR podle NDOP.