Nahoru

Rekordní počet kvetoucích matizen bahenních v NPP Hrdibořické rybníky

Rekordní počet kvetoucích matizen bahenních v NPP Hrdibořické rybníky

12. prosinec 2013

V letošním roce bylo v NPP Hrdibořické rybníky zaznamenáno 2364 kvetoucích rostlin matizny bahenní, což je několikanásobně více než v roce 2012, kdy bylo zaznamenáno 336 kvetoucích rostlin, a vůbec nejvíce za celou dobu realizace záchranného programu.

Vysoký počet kvetoucích rostlin je zřejmě dán lepšími vlhkostními poměry na lokalitě a optimálním průběhem posledních dvou vegetačních sezón, kdy v relativně vlhkém roce 2012 na lokalitě přežilo velké množství semenáčků (cca 2500) a následně vlhké jaro tohoto roku umožnilo jejich vykvetení ve velkém počtu. Je to také bezesporu potvrzení toho, že populace matizny bahenní v NPP Hrdibořické rybníky stále sílí. Přiložený graf zobrazuje počty kvetoucích a sterilních rostlin matizny bahenní v jednotlivých letech. V roce 2013 nebyly vzhledem k velkému nárůstu a zapojení vegetace sčítány počty sterilních rostlin, odhadem jich na lokalitě bylo 2000–3000.

Graf zastoupení kvetoucích a nekvetoucích jedinců matizny bahenní v roce 2013 v NPP Hrdibořické rybníky.