Nahoru

Příčiny ohrožení

Matizna bahenní (Angelica palustris)

Příčin ohrožení je několik a všechny souvisí s antropicky ovlivněnými změnami stanoviště. Hlavními příčinami (faktory) jsou:

Přímá likvidace slatinných biotopů

Slatinné biotopy byly v průběhu 20. století likvidovány přeměnou na zemědělskou půdu. Lokality byly vysušeny a rozorány. V současné době na některých místech dochází ke zpětnému návratu k lučnímu hospodaření.

Změny vodního režimu stanoviště

Vodní režim slatinných biotopů byl v celé České republice narušen nejvíce v průběhu osmdesátých let minulého století, kdy docházelo k plošné melioraci všech podmáčených území. Pro matiznu bahenní, která vyžaduje vlhké půdy s trvale vysokou hladinou spodní vody, znamená vysoušení slatin jistou likvidaci.

Chemizace zemědělství

Matiznu v tomto směru ohrožuje především obhospodařování zemědělských ploch v okolí lokalit výskytu. Živinový režim na stanovišti může být ovlivněn příliš vysokými dávkami hnojiv na okolních polích. Negativně působí i používání pesticidů a jiných chemikálií.

Sukcesní změny stanoviště

V současné době je asi největším problémem zarůstání stanoviště z důvodu nedostatečného obhospodařování. Při absenci kosení by matizna jistě ustoupila konkurenčnímu tlaku dřevin.