Nahoru

Záchranný program (ZP)

Matizna bahenní (Angelica palustris)

Záchranný program matizny bahenní (Angelica palustris) v České republice

Matizna rostla kdysi na sedmi lokalitách v Polabí a Pomoraví, v současné době existuje jen jedna na střední Moravě - Hrdibořické rybníky. Na tuto lokalitu je druh od roku 1998 systematicky zpětně vyséván a vysazován z autentického rostlinného materiálu, který přežil v kultuře od konce 80. let minulého století. Snaha o obnovení druhé populace na Černovírském slatiništi nebyla zatím úspěšná.

Cílem záchranného programu matizny bahenní je dlouhodobě až trvale obnovit populace tohoto druhu alespoň na dvou lokalitách v České republice.

Záchranný program pro matiznu bahenní byl připraven v roce 1998 a schválen MŽP v roce 2000. V současnosti probíhá vyhodnocení realizace záchranného programu a příprava jeho další fáze.

Důležitým předpokladem úspěchu záchranného programu je vhodný management prováděný na stanovištích s výskytem matizny. Na lokalitách jsou pravidelně sečeny luční biotopy. Seč se provádí dvakrát do roka, aby se snížila konkurence ostatních lučních druhů (první seč se provádí do začátku června, druhá až po dozrání nažek).

Dále se realizuje řada speciálních opatření k posílení druhu, která provádějí specializované firmy nebo nevládní organizace. Spočívají ve výsevech semen, vysazování napěstovaných semenáčků, obsekávání skupin rostlin a dalších zásazích. V rámci těchto aktivit stále probíhá i výzkum biologie druhu.

V neposlední řadě je kladen důraz i na popularizaci matizny bahenní a problematiky její ochrany v České republice.


Související dokumenty