Nahoru

Biologie a ekologie druhu

Raroh velký (Falco cherrug)

Raroh velký patří mezi sokolovité ptáky (Falconidae) a vzhledem silně připomíná sokola stěhovavého, liší se o něco větší velikostí a převažujícím hnědým zbarvením.
Raroh velký je dravec stepních a lesostepních biotopů, specialista na lov v otevřené krajině. V České republice hnízdí v zemědělské krajině a částečně i v lužních lesích (PO Soutok-Tvrdonicko). Nestaví vlastní hnízdo, ale obsazuje stará hnízda dravců (hlavně káně lesní) i jiných ptáků (čáp bílý, volavka popelavá, krkavec velký, vrána obecná aj.). Využívá i umělé hnízdní podložky a hnízdní budky; na Slovensku a v Maďarsku dnes většina populace hnízdí ve vyvěšených budkách na sloupech vysokého napětí.

Autor snímku: P. Mückstein.Na většině jeho areálu výskytu jsou hlavní složkou jeho potravy pozemní hlodavci, a to hlavně různé druhy syslů (Spermophilus spp.). Zejména na západním okraji areálu, včetně České republiky, se ale adaptoval na změněné potravní podmínky a hlavní složku jeho potravy tvoří zdivočelí domácí holubi (Columba livia f. domestica). Snáší 2-6 vajec, velikost snůšky a úspěšnost hnízdění závisí na potravních a klimatických podmínkách během roku.
V různých částech areálu je buď stálý, tažný nebo částečně tažný. V České republice je částečně tažný – zimují u nás hlavně staří ptáci, zatímco mladí rarozi odlétají na jih střední Asie a do Indie.