Nahoru

Příčiny ohrožení

Raroh velký (Falco cherrug)

Klíčové asijské populace jsou negativně ovlivněny změnami biotopů a přímým pronásledováním, nicméně hlavním důvodem úbytku celosvětové populace je intenzivní odchyt zimujících rarohů na Arabském poloostrově pro sokolnické účely, ročně se jedná o (dle různých zdrojů) stovky až tisíce ptáků.
Ačkoliv je hnízdní populace v České republice dlouhodobě poměrně stabilní, je extrémně malá (10-15 párů) a úzce závislá na sousedních populacích v Maďarsku a na Slovensku. Při tak nízké velikosti populace je třeba co nejlépe zamezit jakýmkoliv zbytečným ztrátám.

Přímé vyrušování

Jde především o ohrožení díky lesnickým pracím. Většina české populace dosud hnízdí na přirozených hnízdištích v lesních oblastech a hnízda jsou díky skrytému životu obtížně dohledatelná. Každoročně je velmi důležité důsledné dohledávání jednotlivých hnízd, aby bylo možné zamezit zbytečnému rušení kácením v okolí hnízda. Riziko představují také někteří nezodpovědní fotografové přírody, kteří nerespektují zákazy rušení chráněných druhů a fotografují v bezprostředním okolí hnízda.

Nelegální odchyt a odstřel

V posledních letech nebyl zaznamenán, nicméně během 20. století byl vliv nelegálního odchytu pro sokolnické účely ve střední Evropě značný a vedl až k zániku některých lokálních populací. S častějším chovem a množením v zajetí se toto riziko snížilo, rozhodně je ale nelze podceňovat. Rizikem je i ilegální odstřel - především mezi některými chovateli holubů a myslivci dravci obecně vzbuzují stále negativní emoce a dochází k odstřelům i velmi ohrožených druhů.

Vedení vysokého napětí

Díky lovu v otevřené krajině představují nechráněné linie vedení velmi vysokého napětí značné riziko. V oblastech s pravidelným výskytem rarohů je třeba označit dráty elektrického napětí, aby se staly pro ptáky viditelnými. Z tohoto opatření budou profitovat i jiné ohrožené druhy ptáků.