Nahoru

Raroh velký

Autor snímku: P. Mückstein
Autor snímku: J. Šafář
Autor snímku: M. Hain.

Falco cherrug

Raroh velký je z globálního hlediska jeden z nejohroženějších druhů živočichů, který se vyskytuje v České republice, zařazený IUCN do kategorie EN (ohrožený druh). Ještě v nedávné tomu tak ale nebylo. Klíčové asijské populace začaly drasticky ubývat díky nelegálnímu lovu a změnám v zemědělství a relativně malá evropská populace se tak stala pro zachování druhu velmi důležitou.

Raroh velký je sokolovitý dravec primárně vázaný na stepní oblasti střední a východní Evropy, střední Asie a Dálného Východu, vazba na stepní lokality souvisí s biotopovými nároky jeho hlavní kořisti – různých druhů syslů (Spermophilus spp.). V prostoru střední Evropy se adaptoval na lov holubů jako své hlavní kořisti, osidluje zemědělskou krajinu a staré listnaté lesy. V České republice byl tento druh vždy vzácný, s počtem okolo 10 hnízdících párů, z toho drtivá většina na jižní Moravě. Česká populace bezprostředně navazuje na početnější výskyt na sousedním Slovensku a v Maďarsku, kde populace rarohů navíc mírně roste.

Auto snímku: M. Hain.Raroha u nás ohrožují hlavně nezabezpečené sloupy vysokého napětí, v oblastech pravidelného výskytu tak dochází ke zbytečným ztrátám. Dalším rizikem je rušení během hnízdění, nejčastěji okolními lesnickými pracemi. Proto je důležitá každoroční znalost všech hnízd a jejich zabezpečení v hnízdní době. V okolních státech profituje raroh ze speciálně připravených hnízdních podložek, na kterých na Slovensku a v Maďarsku hnízdí již většina populace.


 

Mapa výskytu