Nahoru

Rozšíření

Raroh velký (Falco cherrug)

Raroh má dosud poměrně velký areál rozšíření (viz Mapa 1), který zasahuje od střední a východní Evropy přes Ukrajinu, stepní oblasti Kazachstánu a střední Asie až po stepi Mongolska a Číny. Na jižním okraji areálu hnízdí v Turecku a Íránu. Část populací je stálá, část tažná, hlavní zimoviště jsou ve východní Africe a na Arabském poloostrově. Celosvětová populace je odhadována na 6 400-15 400 párů, s klíčovými populacemi v Číně, Kazachstánu, Mongolsku a Rusku. Nejméně od začátku 90. let dochází k výraznému poklesu, odhaduje se, že celosvětová hnízdní populace se od roku 1993 zmenšila zhruba o polovinu. K výraznému poklesu dochází hlavně v asijské části areálu – v Rusku, Číně a Kazachstánu. V Evropě je populační trend naopak mírně rostoucí, celkově zde ale hnízdí pouhých 584-686 párů, nejvýznamnější populace se nachází v Maďarsku a na Ukrajině. Asijská část areálu je klíčovou oblastí výskytu druhu, ztráty zde nemůže nárůst malé evropské populace kompenzovat a celosvětovým trendem je tak výrazný pokles populace.

Celkový areál rozšíření raroha velkého (žlutá - hnízdní výskyt, zelená - celoroční výskyt, tj. hnízdění i zimování, modrá - zimoviště). Zdroj: http://carnivoraforum.com/topic/9331699/1/V České republice byl raroh velký vždy velmi vzácným hnízdičem (viz Mapa 2) a jeho početnost nepřesahovala 15 párů. Většina populace hnízdí na jižní Moravě, velmi významná je Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko, kde každoročně hnízdí 2-3 páry. Mimo jižní Moravu hnízdí jen v Osoblažském výběžku, v roce 2011 však zahnízdil i v Čechách na Mladoboleslavsku.

Hnízdní rozšíření raroha velkého v ČR (Zdroj: Šťastný K., Bejček V., Hudec K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003).