Nahoru

Program péče (PP)

Vlk obecný (Canis lupus)

Program péče o vlka je koncepční a metodický podklad Ministerstva životního prostředí ČR shrnující postup pro prevenci a řešení konfliktů, které mohou vznikat přítomností vlků v hustě osídlené kulturní krajině, a to při současném zajištění požadavků na odpovídající ochranu tohoto druhu.

Pro naši krajinu jsou důležitá jak hospodářská zvířata, která pastvou udržují cenná území, tak i vrcholoví predátoři, kteří pomáhají snižovat nadměrné stavy spárkaté zvěře, působící miliardové škody na lesních porostech a zemědělských plodinách. Vlk však zároveň působí škody na nedostatečně zabezpečených hospodářských zvířatech.

Proto státní ochrana přírody připravila Program péče o vlka. Jedná se o tzv. managementový plán, který se zaměřuje na řešení konfliktů spojených s návratem vlka do naší krajiny a jehož cílem je nastavit taková opatření v krajině, která vlkům umožní vytvořit životaschopnou populaci a zároveň budou minimalizovány škody a konflikty, které s sebou koexistence člověka a vlka přináší.

Program péče je koncepční a metodický podklad, který určuje základní postup pro prevenci a řešení konfliktů, ze své podstaty je tedy obecný. Konkrétní kroky, řešení situací a zodpovědnost příslušných institucí potom určují další materiály navazující na Program péče.

Mezi hlavní cíle Programu péče o vlka patří zejména zavedení fungujícího systému pro poskytování financí na realizaci preventivních opatření na ochranu stád hospodářských zvířat, zavedení funkčního systému šetření škod a vyplácení náhrad škod, jednotného systému monitoringu vlka nebo určení jasného postupu v případě výskytu problematických vlků.


Související dokumenty