Nahoru

Biologie a ekologie

Vlk obecný (Canis lupus)

Vlčí smečka se během zimního období sestává převážně z rodičů, dospívajících dvouletých potomků a jednoletých vlčat. Rozmnožuje se v ní zpravidla pouze rodičovský pár, ačkoliv plodní jsou již i někteří dvouletí jedinci. Jedná se o přirozený způsob autoregulace početnosti populace. Říje probíhá u vlků od poloviny ledna do konce března a po 9 – 10 týdnech rodí samice ve skrytém brlohu pod zemí, mezi skalami nebo pod vývraty stromů zpravidla 4 - 8 mláďat. Vlčata při narození váží 300 – 500 g, oči se jim otvírají po 10 – 15 dnech věku, slyšet začínají okolo 20. dne. Vlčata jsou kojena 6 – 8 týdnů. Zpočátku zůstává vlčice u mláďat v brlohu a samec jí shání potravu, později loví i samice a oba rodiče (někdy i další členové smečky) přikrmují vlčata vyvrhnutou natrávenou potravou. Masitou potravu začínají mladí vlci přijímat asi v jednom měsíci věku, v dalším měsíci se začínají učit lovit a na podzim již normálně loví se svými rodiči a o rok staršími sourozenci ve smečce. Pohlavně dospívají většinou ve věku 2 - 3 let (některé samice výjimečně i o rok dříve), tělesně plně dospívají ve věku 4 – 5 let a plodní jsou 9 – 10 let. V přírodě se mohou dožít 12 - 16 let.


Více informací o vlkovi a jeho způsobu života se dozvíte na samostaných webových stránkách k tématu návratu vlků do naší krajiny.