Nahoru

Drop velký

Autor snímku: J. Bohdal
Autor snímku: V. Křivan
Autor snímku: L. Hlásek
Autor snímku: J. Bohdal

Otis tarda

Drop velký je celosvětově zranitelným, v České republice kriticky ohroženým druhem. Ochrana mizející středoevropské populace dropa velkého může být vzhledem ke značným prostorovým nárokům druhu úspěšná pouze tehdy, pokud bude prováděna koordinovaně ve spolupráci s okolními státy na velkoplošné úrovni. Zajištění těchto podmínek je předmětem Memoranda realizovaného pod záštitou Bonnské úmluvy.

Drop velký (Otis tarda), typický představitel stepní fauny, ještě donedávna hnízdil v bezlesých oblastech celé Eurasie. Na území České republiky, konkrétně v oblasti Znojemska, od 19. století existovala trvalá hnízdní populace tohoto druhu. Početnost této populace, která historicky dosahovala 40 – 50 jedinců, začala však od druhé poloviny 20. století klesat zejména z důvodu nevhodného způsobu zemědělského hospodaření. V posledním desetiletí jsou na tradičních místech výskytu v ČR nepravidelně pozorováni již jen jednotliví dropi nebo jejich malé skupiny. Doklady o dosud posledním hnízdění tohoto druhu u nás pocházejí z roku 2006. Ptáci do oblasti Znojemska však stále zalétají z blízké rakouské lokality v západním Weinviertelu, kde se díky soustředěnému úsilí dropí populace zachovala a její početnost pomalu, ale jistě vzrůstá.

Podobný osud jaAutor snímku: J. Bohdal.ko u nás postihl dropa velkého i v dalších státech evropské části jeho areálu (např. Německo, Polsko, Slovensko). V důsledku těchto změn je v současné době areál výskytu dropa velkého velmi ostrůvkovitý a pokles jeho početnosti zejména v evropských státech neustále pokračuje. K zastavení tohoto negativního vývoje bylo v rámci Bonnské úmluvy sjednáno „Memorandum porozumění o ochraně středoevropské populace dropa velkého“. Hlavním cílem memoranda je zajištění koordinace ochrany dropa velkého ve středoevropském areálu jeho výskytu, zamezení poklesu jeho početnosti a úbytku vhodných stanovišť. Memorandum vstoupilo v platnost v roce 2001 a Česká republika k němu přistoupila dne 18. 2. 2008.

Připravovaný záchranný program si klade za cíl obnovit samostatnou hnízdící populaci dropa velkého na našem území. Stěžejním opatřením tohoto programu je změna stávajícího zemědělského hospodaření na hospodaření vhodné pro dropa velkého na lokalitách jeho tradičního výskytu.


 

Mapa výskytu