Nahoru

Biologie a ekologie druhu

Drop velký (Otis tarda)

Drop velký patří do řádu krátkokřídlých, tedy do příbuzenstva jeřábů a chřástalů. Je to statný pták, který se zdržuje převážnou část života na zemi. Mezi pohlavími existuje dosti nápadný dimorfismus. Samci jsou větší, mohou vážit i více než 15 kg, zatímco váha samic v ojedinělých případech přesáhne 5 kg. Samci jsou také výrazněji zbarvení, v dospělosti jim u kořene zobáku vyrůstají dlouhá pera tvořící vous. Přes svou hmotnost jsou dobrými a vytrvalými letci.
Tento typicky stepní druh je na jaře, na podzim a v zimě převážně býložravý. V hnízdním období je významný podíl potravy živočišné, zejména hmyzu a drobných obratlovců. Potravu drop sbírá nebo uštipuje.

Autor snímku: J. BohdalDrop velký je polygamní a promiskuitní. První náznaky toku lze pozorovat za slunečných dnů ještě na zimovišti. Koncem března a v průběhu dubna se ptáci přesouvají na tokaniště. Tok probíhá ve volných skupinách, samci jsou 50 i více metrů vzdáleni od sebe. Oplodněné samice opouštějí tokaniště, aby založily hnízdo. Rozptylují se do okolí, někdy se vzdalují jen 50–100 m, často však odlétají mnohem dále, i 5–10 km. Svému hnízdišti bývají velmi věrné a vracejí se sem mnoho let. Jednotlivé slepice někdy hnízdí osamoceně, jindy jich může zahnízdit více na jednom poli v nevelké vzdálenosti (60–80 m) od sebe.
Hnízdem je mělká jamka v zemi bez jakékoli výstelky nebo vystlaná jen sporým rostlinným materiálem, který se sem spíše než záměrnou činností dostal prostým sešlapáním vegetace při zakládání hnízda. Hnízdo bývá umístěno většinou v nízké trávě nebo nějaké zemědělské plodině, vzácně ve vyšší vegetaci.
První vejce snáší samice většinou kolem poloviny května, ve snůšce bývají nejčastěji dvě vajíčka. Snůšky s jedním vejcem jsou většinou pozdní či náležejí nezkušeným, mladým slepicím. Mláďata se líhnou po 21–28 dnech inkubace. Samice jim potravu nejprve podává, brzy se však dokážou krmit sama. Několik dnů po vyklubání se rodina zdržuje v blízkosti hnízda, v případě nepříznivého počasí se na ně vrací a samice mláďata chrání. Později se ptáci zdržují v širším okolí, matka kuřata vodí až do podzimu. Mláďata začínají létat ve věku 6 týdnů. Čtyřměsíční kohouti jsou už stejně velcí jako jejich matka, slepičky mnohem menší. Rodina se na podzim přidává k jiným rodinným skupinám a tak samice s mláďaty daného roku přežívají zimu ve společném hejnu. Samci pohlavně dospívají v 5–6 letech, samice ve 3–4. Na většině hnízdišť Evropy je drop velký stálý pták, pouze u některých severních populací je zčásti tažný. V nepříznivých zimách však odlétá - především do západní a jižní Evropy - i z hnízdišť, kde pravidelně zimuje.