Nahoru

Rozšíření

Drop velký (Otis tarda)

Drop velký se vyskytuje v zeměpisných šířkách eurasijské pevniny s kontinentálním klimatem, především ve stepní zóně. Je silně vázán na nížiny, říční nivy a zvlněnou otevřenou krajinu. Původně drop obýval přirozené travnaté stepi. Poté, co člověk posunul hranici lesa k severu a vytvořil extenzivně obdělávaná pole, tento druh rozšířil svůj areál výskytu. Mezi klíčové oblasti jeho areálu náleží Španělsko, Maďarsko, Ukrajina a Rusko (viz obr. 1). Dvacáté století však přineslo pokles početnosti populací dropa na většině jeho areálu výskytu. Ze dvou jádrových evropských oblastí výskytu - pyrenejské a středoevropské - je dnes jednoznačně početnější populace na Pyrenejském poloostrově.

Celkové rozšíření dropa velkého. Zdroj: www.birdguides.com.

V České republice je výskyt dropa velkého dokumentován z přelomu 19. a 20. století, více údajů však pochází až z období po 2. světové válce. Jádrem výskytu byla vždy jižní Morava, především oblast úrodných znojemských nížin (viz obr. 2,3). Až do roku 1986 (včetně) bylo každý rok v této oblasti zaznamenáno 3-6 hnízdění. Po roce 1986 byla pozorována již jen jednotlivá hnízdění. Poslední hnízdění bylo zjištěno v roce 2006 u Hostěradic. V současnosti se dropi v oblasti Znojemska vyskytují nepravidelně v počtu 1–6 ex., převážně v jarním a zimním  období. Tito jedinci pocházejí zřejmě z malé, ale prosperující populace v Dolním Rakousku, která se nachází nedaleko od česko - rakouských hranic.

Oblast historického výskytu dropa velkého na území ČR. Tradiční hnízdiště a zimoviště dropa velkého na znojemsku.