Nahoru

Rozšíření

Hořec jarní (Gentiana verna subsp. verna)

Hořec jarní je převážně horský druh, jehož areál zahrnuje Alpy, Apeniny, Karpaty a Balkánský poloostrov. Na sever od Alp roste na reliktních stanovištích jako dealpin (nížinná forma).

Celkový areál rozšíření hořce jarního (Meusel 1978).

Výskyt v Čechách představuje severní okraj areálu a navazuje na dvě hlavní středoevropské arely – alpskou a karpatskou. Nejvíce lokalit bylo v nižších polohách jižních a středních Čech, souvisle v oblasti mezi Vltavou a Brdy až po Krumlovsko a na Karlovarsku (nížinná forma). Výskyt na Moravě představovala arela širší oblasti Hrubého Jeseníku (horská forma). Jinde v Čechách a na Moravě existovaly jen izolované lokality.

Dynamika rozšíření hořce jarního v ČR. Kroužky - historický výskyt, rastr - výskyt ve 40. letech, kolečka - současný výskyt.

Dnešní výskyt představuje malý fragment původního rozšíření. Nížinná forma u Strakonic dožívá v několika málo exemplářích v NPP Rovná. Horská forma se vyskytuje ještě v několika mikropopulacích v Hrubém Jeseníku (Malá a Velká Kotlina a okolí).