Nahoru

Záchranné programy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR byla pověřena Ministerstvem životního prostředí koordinací přípravy a realizace záchranných programů pro kriticky a silně ohrožené druhy rostlin a živočichů. Snahou obou institucí je připravovat kvalitní a odborně podložené programy, které budou mít vysokou pravděpodobnost dosažení cíle, tedy zachování druhu pro naši přírodu.


Tyto internetové stránky si kladou za cíl informovat o hlavních principech problematiky záchranných programů pro kriticky a silně ohrožené druhy v ČR a o konkrétních schválených a připravovaných programech včetně informací o aktuálním dění.


Hlavní partneři webu:

http://eeagrants.org/

http://www.mzp.cz/

Financováno z prostředků EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí.

Novinky

Program akcí

Čekejte prosím, data se načítají …