Nahoru

MGSII-9, Aktualizace ZP

Název projektu: Aktualizace záchranného programu matizny bahenní (Angelica palustris).

Číslo projektu: MGSII - 9

Místo realizace: Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, hlavní město Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“.

Celkový rozpočet: 295 054,- Kč

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 250 796,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 44 258 Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 31.3.2017

Partneři projektu:
  • Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Garant projektu:  

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“