Nahoru

MGSII-26, Příprava ZP

Název projektu: Příprava záchranného programu pro raroha velkého (Falco cherrug).

Číslo projektu: MGSII - 26

Místo realizace: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Východočeský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj, Hlavní město Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 1 095 441,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 931 125,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 164 316,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:
  • ALKA Wildlife o.p.s
Garant projektu:  

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“