Nahoru

Snědek pyrenejský kulatoplodý

Autor snímku: T. Svačina
Autor snímku:
Autor snímku:
Autor snímku:
Autor snímku:

Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaeocarpum

Do první poloviny 20. století byl snědek pyrenejský kulatoplodý v oblasti Bílých Karpat a Hostýnských vrchů považován za hojný plevel v obilných polích. S nástupem hluboké orby ovšem pro něj skončily dobré časy. Následně se tato exoticky vypadající cibulovina ocitla kvůli celkovým změnám v hospodaření v krajině na seznamu kriticky ohrožených druhů.

Snědek pyrenejský kulatoplodý je vytrvalá rostlina osidlující travnaté sady, sušší louky, meze a křovinaté stráně. Z hluboko uložené cibule vyrůstají čárkovité listy a až přes metr vysoký stvol nesoucí hroznovité květenství.

Autor snímku: T. SvačinaAreál poddruhu snědku pyrenejského kulatoplodého se táhne od našich moravských lokalit přes Balkánský poloostrov až do Malé Asie. Na severu Balkánského polostrova se potkává s areálem nominátního poddruhu (snědek pyrenejský pyrenejský), který se vyskytuje dále na západ až po jižní Anglii. Poddruhy se liší zejména barvou okvětí a tvarem tobolek, kdy snědek pyrenejský kulatoplodý má zelenavě bílé okvětí a kulovité tobolky, zatímco nominátní podruh má okvětí žluté a tobolky protáhlé.

V současnosti se taxon vyskytuje velmi vzácně pouze na východní Moravě v Hostýnských vrších a ve střední části Bílých Karpat. V posledních desetiletích jeho lokality ubývají a zmenšuje se počet přežívajících jedinců. Mezi hlavní příčiny ohrožení taxonu patří nevhodné hospodaření a spásání rostlin spárkatou zvěří.

Druh patří podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny a je zapsán v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) v kategorii kriticky ohrožený.


 

Mapa výskytu