Nahoru

Rozšíření

Snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum)

Celkové rozšíření
Těžiště rozšíření snědku pyrenejského je ve Středozemí a atlantské západní Evropě, na jihozápad po Maroko, na severozápad po jižní Anglii, na sever po Německo a Českou republiku, na východ až do východního Turecka a severní Sýrie. Poddruh snědek pyrenejský kulatoplodý je rozšířen od Itálie po Turecko a moravské lokality představují severní hranici jeho rozšíření. Ohrožený je především v zemích střední Evropy (Německo, Rakousko, Maďarsko), na Slovensku jej nedávno znovuobjevili a ve Švýcarsku je považován za vyhynulý.
Nominátní poddruh snědek pyrenejský pyrenejský je rozšířen v západní části areálu a na východě zasahuje až do Srbska a Rumunska. Střední Evropě se však vyhýbá. Areály obou poddruhů se překrývají na severu Balkánského poloostrova.

Rozšíření v ČR
Na našem území se snědek pyrenejský kulatoplodý v současnosti vyskytuje pouze v Hostýnských vrších a jejich blízkém okolí (13 izolovaných lokalit, z toho pouze 5 s více jak 100 jedinci) a ve střední části Bílých Karpat (3 lokality). Také historicky byly tyto dvě oblasti těžištěm jeho výskytu v České republice. Do první poloviny minulého století jej řada autorů udává z Bílých Karpat i Hostýnských vrchů a jejich podhůří jako místy hojný a významný plevel, především v obilí. Na Moravě byl v minulosti uváděn ještě ze čtyř dalších jednotlivých lokalit – z Nových Mlýnů, z Hustopečské pahorkatiny z Martinic u Klobouk u Brna, z Moravské brány z vrchu Svinec u Nového Jičína a Čaputského dvora u Hranic. Z Čech existují údaje pouze z východního Polabí (Strašov) a Poorličí (Verměřovice). Jde však pravděpodobně o sekundární výskyt.

Mapa aktuálního rozšíření snědku pyrenejského kulatoplodého v ČR.