Nahoru

Šťastná náhoda přispěla k objevení nové lokality snědku pyrenejského kulatoplodého

Šťastná náhoda přispěla k objevení nové lokality snědku pyrenejského kulatoplodého

20. únor 2017

Na sklonku roku 2016 se šťastnou náhodou podařilo obohatit znalosti o známém rozšíření snědku pyrenejského kulatoplodého o dosud zcela neznámou lokalitu v NPP Pouzdřanská step - Kolby.

Zde byl na kraji stepního porostu poblíž křovin tento snědek nelezen už v červnu 2010. Jedna rostlina byla odebrána jako herbářový doklad, který ale bez jednoznačného určení čekal mezi dosud nezařazenými herbářovými položkami ve sbírkách Muzea Vysočiny Třebíč. Až v říjnu 2016 se díky Janě Jelínkové, botaničce Muzea Vysočiny, dostalo tomuto nálezu náležité pozornosti a bylo zjištěno, že se překvapivě jedná o kriticky ohrožený snědek pyrenejský. Není to přitom první údaj o tomto druhu z regionu, neboť v roce 1882 jej asi 15 km VSV odtud sbíral Rudolf Steiger. Nález z roku 2010 se tak stal potvrzením výskytu v jihozápadním výběžku Ždánického lesa po 128 letech.

Související galerie