Nahoru

Biologie a ekologie druhu

Snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum)

Snědek pyrenejský kulatoplodý (čeleď Asparagaceae) je vytrvalá jednoděložná rostlina přežívající zimu pomocí cibule. Rostliny jsou obvykle 50–100 cm vysoké, ale stvol zakončený květenstvím může výjimečně dorůst i 140 cm. Životní cyklus snědku je přizpůsoben podnebí jihovýchodní Evropy, kde je centrum jeho výskytu. Cibulky o šířce 2–3 cm jsou hluboce uložené – 10 až 25 cm pod povrchem půdy. Čárkovité listy vyrůstají na podzim a již v období květu zasychají. Snědek kvete v červnu až červenci. Hroznovité květenství je za plného květu úzce válcovité, se 40–80(–100) zelenavě bílými květy. Květy jsou opylovány hmyzem. Po odkvětu se vytváří tobolky, v nichž jsou uložena černá hranatá semena. Jedna rostlina vytváří 150–300 semen. Poměrně velká semena (2,5–4 mm) vypadávají ze zralých otevřených tobolek při pohybech stvolu rozkmitaného větrem nebo průchodem zvěře. Mohou být roznášena epizoochorně s vlhkou zeminou. Vypadávají postupně, především pak při posečení ve vhodném termínu a následném úklidu biomasy. Pokud není lokalita posečena, zůstávají některá semena v tobolkách i déle.

Autor snímku. T. Svačina

Snědek pyrenejský kulatoplodý u nás preferuje teplejší oblasti nížin až pahorkatin (až do výše 500 m n. m.). Roste na křovinatých stráních, v travnatých sadech, prosvětlených lesích, na sušších loukách, úhorech. Vyskytuje se převážně ve společenstvech svazu Bromion erecti, méně často svazu Molinion a řádu Prunetalia. Z jiných částí areálu je znám i z lesů, kde uniká časným nasazením listů konkurenci o světlo s opadavými dřevinami. Oproti bylinám je pro něj zase výhodou délka listů i stvolu. V lesních porostech s vysokým bylinným a hustým keřovým patrem se však většinou nevyskytuje. Dobrá konkurenční schopnost taxonu v nepasených travních porostech je dána také hlubším uložením cibule, jejíž kořeny unikají konkurenci mělčeji kořenících druhů, což je většina trav. Na pastvinách je však snědek pyrenejský spásán kravami a ovcemi.
Vyhovují mu půdy hlubší, humózní, relativně dobře provzdušněné, hlinité a hlinito-jílovité, mírně vazké, slabě bazické až neutrální.