Nahoru

Rozšíření

Sysel obecný (Spermophilus citellus)

Sysel obecný je v současné době rozšířen pouze ve střední a jihovýchodní časti Evropy mezi 12°40` a 29°00` východní délky a 40°20` a 51°00` severní šířky. Nejzápadnější lokalitou sysla obecného je veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary a nejsevernější lokalitou syslí kolonie na veřejném vnitrostátním letišti Hodkovice nad Mohelkou, okr. Liberec. Jižní a východní hranice rozšíření sysla probíhá severní částí Řecka a evropskou částí Turecka.

Současné celkové rožšíření sysla obecného. Zdroj: IUCN.V letech 1948 až 1952 dosáhla populace na našem území nejvyšší početnosti a sysel byl hojně rozšířen téměř v celé České kotlině s výjimkou jihočeských pánví, Brd a části Českomoravské vrchoviny. Na Moravě se vyskytoval především v jižní a střední části, úplně pak chyběl na Ostravsku. Přibližně od počátku 60. let je možno pozorovat pozvolný pokles početnosti druhu. Tuto skutečnost dokumentuje i dotazníková akce katedry zoologie PřF UK z roku 1972 (obr. 2). Pokles populační početnosti sysla se netýkal pouze naší republiky, ale také sousedních států (Německo, Polsko, Slovensko).

V polovině 90. let se sysel obecný v České republice vyskytoval pouze na 37 lokalitách, v 29 polích síťového mapování (oproti více jak 300 polím síťového mapování zjištěným ještě v 70.letech). Při mapování výskytu sysla obecného v ČR v letech 2000 a 2001 bylo sice zaznamenáno 26 obsazených lokalit, některé z nich ale nebyly dosud známé. Oproti polovině 90.let sysel na 14 lokalitách vyhynul. V roce 2007 byl výskyt sysla zaznamenán na 34 lokalitách v ČR, přičemž zvýšení počtu lokalit oproti předchozím létům bylo způsobeno především zaznamenáním výskytu sysla na lokalitách, které dosud nebyly známy. V roce 2008 byl výskyt sysla zaznamenán na 35 lokalitách v ČR.

Vyskyt_lokality_sysel_2020a