Nahoru

EHP-42, Biodiverzita

Název projektu: Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni.

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-026-2015

Místo realizace: V rámci celé České republiky

Finanční podpora: EHP fondy, program CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby /Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Celkový rozpočet: 9 999 619 Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 7 999 695,- Kč, což představuje maximálně 80% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 1 999 924,- Kč, což představuje 20% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1.1.2015 – 30.4.2017

Partneři projektu: bez partnerů

Garant projektu:

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“