Nahoru

Koniklec otevřený

Autor snímku: J. Bělohoubek
Autor snímku: J. Bělohoubek
Autor snímku: D. Turoňová
Autor snímku: J. Bělohoubek
Autor snímku: J. Bělohoubek

Pulsatilla patens

Chcete-li spatřit jeho krásu, musíte přijít na ta správná místa brzy zjara, kdy se většina ostatních rostlin teprve probouzí k životu. Abyste nebyli zklamáni, vyražte ve slunečný den, jinak najdete jen zavřené květy. Až vás uvítají první „chlupáči“, raději se s nimi příliš nemazlete, nejen že jsou chráněni českým i evropským právem, ale navíc jsou jedovatí. A na lokalitách se, prosím, chovejte opatrně, těch správných míst zbývá už jen okolo dvaceti.

Koniklec otevřený je dlouhověká rostlina, která může na jednom místě růst desítky let a vytvořit bohaté trsy s desítkami květů. Doma je v jihoruských stepích, odkud se jeho areál táhne až do střední Evropy. U nás se vyskytuje především v severních a severozápadních Čechách a tyto lokality tak tvoří západní okraj jeho areálu.
Výskyt na okraji areálu spolu s malou konkurenceschopností pravděpodobně způsobily, že druh negativně reagoval na probíhající změny v krajině a začal ubývat. Ohrožený je i ve všech sousedních zemích.

Autor snímku: D. TuroňováPro stabilizaci populací je třeba na lokalitách s méně extrémními přírodními podmínkami obnovit kosení či lépe pastvu, narušovat zapojený drn, případně i sbírat semena a vysévat je na narušené plochy.

Druh patří podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny a je zapsán v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) v kategorii kriticky ohrožený.
Na mezinárodní úrovni je druh zařazen do Přílohy I. Bernské úmluvy a rovněž je zařazen do směrnice o stanovištích 92/43/EHS, v příloze II a IV.


 

Mapa výskytu