Nahoru

Rozšíření

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Celkové rozšíření
Areál rozšíření druhu se táhne od Ruska, Ukrajiny a Běloruska přes Polsko a Slovensko do České republiky, která tvoří západní hranici rozšíření. Další evropské lokality leží v Německu, Finsku, Švédsku, v Maďarsku a Rumunsku. Koniklec otevřený je ohrožený ve všech evropských zemích kromě Ukrajiny.

Mapa rozšíření a ohrožení koniklece otevřeného v evropských zemích.Rozšíření v České republice
V České republice se koniklec otevřený vyskytuje převážně v severozápadních a severních Čechách na přibližně 20-ti lokalitách. Těžištěm jeho rozšíření jsou Doupovské hory (EVL Doupovské hory a EVL Hradiště), na které navazuje lokalita Krásná Lípa v Podkrušnohoří (EVL Bezručovo údolí). Druhou oblastí výskytu, kde býval koniklec otevřený historicky nejhojnější je České středohoří (EVL Holý vrch u Hlinné, EVL Borečský vrch, PP Tobiášův vrch, Křížová hora u Žitenic). Tři blízké lokality jsou v Hradčanských stěnách (EVL Jestřebsko-Dokesko) a malá lokalita se nachází u Bělé pod Bezdězem (EVL Paterovské stráně). Málo početná populace se vyskytuje ve středních Čechách, jižně od Prahy, na skalním výchozu mezi obcemi Klínec a Líšnice. Historicky se jihozápadně od Prahy a ve středním Povltaví nacházelo více lokalit.

koniklec_roz_cr_big