Nahoru

Rozšíření

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

Perlorodka říční má holarktické rozšíření (obývá S. polokouli). V Evropě se její areál rozprostírá od severního Španělska přes západní Pyreneje, Bretaň, Normandii, Ardeny, Britské ostrovy a střední Evropu až do severní Evropy, kde ve Skandinávii a severním Rusku je těžiště evropského rozšíření. Do střední Evropy pronikala perlorodka říční po tahových cestách lososa obecného a dále se šířila prostřednictvím pstruha potočního. Obě tyto ryby jsou dočasnými hostiteli jejích larev.

Aktuální rozšíření perlorodky říční v Evropě, 2016.
Hlavní výskyt v České republice je vázán na povodí Vltavy: horní tok Vltavy (dříve i Otavy), Blanice, Malše a jejich četné přítoky. Fragmenty původních populací se zachovaly též v přítocích saské Saale, které tvoří státní hranici mezi Českou republikou, Bavorskem a Saskem. Početně nižší výskyty byly známy a dosud přežívají ve dvou potocích pramenné oblasti Želivky. V prvé polovině dvacátého století byla perlorodka říční ještě přítomna na řadě lokalit v povodí Labe a Odry. Ty jsou dnes již bohužel zaniklé.

Nejpočetnější středoevropská populace tohoto kriticky ohroženého mlže se doposud zachovala v jihočeské Blanici. Toto zvláště chráněné území evropského významu pro záchranu oligotrofních společenstev bylo proto zapsáno v roce 1996 do seznamu biogenetických rezervací Rady Evropy.

Rozšíření perlorodky říční v České republice včetně historických dat.