Nahoru

Spolupráce s Nory

Cílem projektu, financovaného z Norských fondů v letech 2008-2010, bylo navázání mezinárodní spolupráce v ochraně ohrožených evropských druhů, v tomto případě perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) s partnerskou organizací z Norska. Perlorodka je v Norsku, stejně jako v ČR (zák. č. 114/1992 Sb. a vyhl. č. 395/1992 Sb.) předmětem zvláštní druhové ochrany a v obou partnerských zemích je pro ni realizován záchranný program. V rámci tohoto projektu byly naplánovány dvě poznávací cesty, jedna z Norska do ČR a druhá z ČR do Norska.

Souhrnnou zprávu z realizace celého projektu si můžete stáhnout zde.

Zdroj: fotoarchiv AOPK ČR. Zdroj: fotoarchiv AOPK ČR.

V termínu 12. – 18. července 2010 byl uskutečněn týdenní výměnný pobyt tří zástupců českého záchranného programu perlorodky říční v Norsku. O této návštěvě natočila norská televize reportáž, kterou můžete zhlédnout zde.

Ve dnech 30. 8. – 4. 9. 2010 pak přijeli do České republiky také pracovníci Zemského úřadu v Severním TrØndelag (Kristian Julien a Anton Rikstad), kteří se zabývají záchranným programem perlorodky říční v Norsku.

Výsledky studijní cesty (Norsko, 12. - 18. 7. 2010) tříčlenného týmu AOPK ČR a MŽP (Tereza Mináriková, Jan Švanyga a Jan Šíma) za aktivitami v oblasti ochrany populací a biotopu perlorodky říční byly prezentovány na podzimním setkání poradního sboru záchranného programu v Prachaticích. Prezentaci ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.