Nahoru

Jak se letos daří syslům v našich odchovech?

Jak se letos daří syslům v našich odchovech?

21. srpen 2017

...vše nasvědčuje tomu, že velmi dobře...

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky v současné době v rámci realizace záchranného programu pro sysla obecného spolupracuje se čtyřmi subjekty, které zajišťují odchov syslů pro účely jejich vypouštění na předem vybraných vhodných lokalitách, kde se v minulosti vyskytovali. Jedná se o Zoo Praha, Zoo Brno, Zoo Hluboká nad Vltavou a ZO ČSOP Vlašim. Každoročně ve všech odchovech provádíme v době, kdy už z nor vylézají také mláďata tzv. kontrolní odchyty. Jejich cílem je zjistit přibližně počet jedinců v každém odchovu a počet nově narozených mláďat, určit poměr pohlaví, zkontrolovat zdravotní stav zvířat a očipovat nová odrostlejší mláďata. V letošním roce jsme kromě toho také odebírali vzorky pro genetické analýzy, neboť chceme sledovat genetickou variabilitu v jednotlivých odchovech a porovnat ji s genetickou variabilitou v některých našich stávajících přírodních koloniích. Touto problematikou se bude zabývat kolegyně ze Zoo Hluboká nad Vltavou v rámci své disertační práce. Níže uvádíme ve stručnosti základní výsledky letošních kontrolních odchytů v jednotlivých odchovech:

  • Zoo Praha – během jednoho dne bylo chyceno celkem 21 jedinců (8 samců, 13 samic), z toho 16 byla letošní mláďata.
  • Zoo Brno – odchyty probíhaly ve čtyřech různých dnech a celkem bylo chyceno 52 jedinců (25 samců, 25 samic, u 2 pohlaví neurčeno), z toho 35 zvířat byla letošní mláďata.
  • Záchranná stanice Rozovy při Zoo Hluboká nad Vltavou – odchyty probíhaly ve třech různých dnech a celkem bylo chyceno 57 jedinců (23 samců, 34 samic), z toho 43 jedinců byla letošní mláďata.
  • Záchranná stanice při ZO ČSOP Vlašim – během jednoho dne bylo chyceno celkem 9 jedinců (3 samci, 6 samic), všichni to byli dospělci, takže v tomto odchovu zřejmě letos bohužel nedošlo k rozmnožování (mláďata nebyla zaznamenána ani vizuálně).

Samozřejmě není možné chytit každé zvíře, proto předpokládáme, že celková početnost v jednotlivých odchovech je vyšší a závisí mj. i na celkové době chytání a dalších okolnostech. V letošním roce jsme s vývojem situace v odchovech velmi spokojeni, neboť ve třech z nich byla potvrzena úspěšná reprodukce a byl zaznamenán vysoký počet mláďat. V Zoo Brno a v ZS Rozovy už patrně i přestávala stačit kapacita uzavřených „syslích voliér“, proto jsme mohli zahájit plánované reintrodukce a začátkem srpna jsme vypustili celkem 57 jedinců (20 z Brna a 37 z Rozov) na lokalitu Písečný vrch v Českém středohoří. To je pro nás zatím určitě největším úspěchem, neboť odchovy v podstatě začaly plnit svůj účel. Doufáme, že se syslům bude v odchovech dařit i nadále a úspěšné budou i s tím související reintrodukce. Všem partnerům, kteří o odchovy průběžně pečují, moc děkujeme za spolupráci.

Líčení živochytných pastí v odchovu v ZS Rozovy u Temelína. Foto: Jitka Větrovcová. Chycení syslové v Zoo Brno čekají na prohlídku. Foto: Jitka Větrovcová.

Nejmladší syslí miminko chycené v Brně začátkem června vážilo pouhých 30 g. Foto: Jitka Větrovcová. Odběr vzorku DNA výtěrem tlamy malým kartáčkem. Foto: Jitka Větrovcová.