Nahoru

Kontrolní odchyty syslů v ZOO Praha

Kontrolní odchyty syslů v ZOO Praha

20. červen 2014

Ve dnech 16.-17.6.2014 proběhly v polopřirozeném odchovu v pražské zoologické zahradě v Troji kontrolní odchyty syslů.

V rámci odchytů se zvířata váží, určuje se pohlaví a věk (mládě nebo dospělý), pohlavní aktivita v daném roce, zatím neoznačení jedinci se čipují a odebírají se vzorky trusu pro parazitický rozbor. Odečtením čipu u starších zvířat pak lze zjistit, jak zvířata přežívají, zda se rozmnožují či porovnat jejich kondici oproti předchozím rokům.
Letos bylo během dvou dnů chyceno celkem 39 syslů s poměrem pohlaví mírně ve prospěch samic, kojící samice byly zaznamenány 4. Starších dospělých jedinců bylo 11, letošních mláďat 8, zbytek jedinců (tj. 20) byla pravděpodobně loňská mláďata, která se letos ještě nerozmnožila. Čipem bylo označeno 26 zvířat. Celková početnost syslů v odchovu se oproti loňskému roku nezvýšila, lze ji odhadnout na 50-60 jedinců. Zejména mladší zvířata však vypadají v dobré kondici a uspokojivě se vyvíjí jejich rozsídlení po celém svahu, které bylo loni započato otevřením voliéry. Dokládá to i fakt, že v okolí voliéry se nachází mnoho nových využívaných nor a většina syslů byla odchycena právě v okolí voliéry (26, uvnitř voliéry 13). Doufejme tedy, že syslů ještě přibude, stejně jako odchovů, a brzy tak bude možné začít s jejich vypouštěním na vhodné přírodní lokality.

Voliéra v areálu ZOO. Autor snímku: I. Vaníčková Okolí voliéry s výskytem syslů. Autro snímku: I. Vaníčková

Nastražená past. Autor snímku: I. Vaníčková Prohlídka chyceného sysla. Autor snímku: I. Vaníčková