Nahoru

Odchovům syslů se i nadále daří

Odchovům syslů se i nadále daří

17. červenec 2018

Díky úspěšné reprodukci v odchovech můžeme plánovat další fázi repatriace syslů v Českém středohoří.

 

 

Koncem června a počátkem července proběhly již tradiční kontrolní odchyty syslů v odchovech založených v rámci záchranného programu. Výsledky nás velmi potěšily, neboť i v tomto roce potvrdily úspěšnou reprodukci, a to dokonce ve všech čtyřech odchovech. V Zoo Brno se chytalo po tři různé dny a celkem bylo lapeno 53 jedinců sysla, přičemž 46 z nich byla letošní mláďata. V záchranné stanici ve Vlašimi bylo během jednoho dne chyceno celkem 8 jedinců, z toho jedno mládě. Mláďat však bylo ve voliéře pozorováno víc, jen se jim nechtělo do klecí. Po loňské sezóně, kdy se zde zvířata pravděpodobně vůbec nerozmnožila, to tedy považujeme za dobré znamení. V Zoo Praha proběhly odchyty ve dvou dnech a chyceno bylo celkem 23 jedinců, z toho 17 mláďat. Zde je však třeba podotknout, že v tomto odchovu již zvířata několik let fungují téměř jako v přirozené kolonii (nejsou zavřená ve voliéře) a v současné době značná část populace obývá přilehlý výběh kopytníků, kde není příliš vhodné odchyty realizovat. Celková početnost syslů v Zoo Praha tedy bude určitě výrazně převyšovat počet odchycených jedinců. Kontrolní odchyty v záchranné stanici Rozovy při Zoo Hluboká nad Vltavou budou provedeny až v rámci odchytů přímo pro další fázi repatrice, která je plánována na lokalitě Písečný vrch na konec července. Odchov v Rozovech však byl už v loňském roce tím patrně nejpočetnějším a už koncem letošního května zde byly pozorovány desítky nových mláďat. Aktuálně tedy finalizujeme celková hodnocení stavu v jednotlivých odchovech a diskutujeme nejvhodnější složení jedinců pro další vypouštění v Českém středohoří (tj. kolik syslů z kterého odchovu a v jakém poměru pohlaví na místo vypustit). Dobrou zprávou je určitě i to, že na zmíněné v loňském roce nově založené lokalitě Písečný vrch již byla také potvrzena úspěšná reprodukce.  

Související galerie