Nahoru

Proběhly kontrolní odchyty syslů v odchovu v Zoo Praha

Proběhly kontrolní odchyty syslů v odchovu v Zoo Praha

3. červen 2015

Ve dnech 27.-28.5.2015 proběhly v Zoo Praha standardní kontrolní odchyty zdejších syslů.

Výsledky lze hodnotit jako pozitivní - odchyceno bylo celkem 34 jedinců, z toho 12 samců a 22 samic. Docela nás překvapila i přítomnost aktivních mláďat, svědčící o letošním poměrně brzkém rozmnožování. Letošních malých syslíků jsme odchytili 17, tvořili tedy celou polovinu chycených zvířat. Potěšující je i skutečnost, že většina jedinců neměla výrazné fyzické nedostatky ani ektoparazity a vypdala celkově v dobré kondici. Většina dospělých samic byla kojící a dle míst odchytů mláďat můžeme odhadovat minimálně 6 letošních úspěšných vrhů. Syslové nadále obývají jak samotnou voliéru, tak přilehlý svah.