Nahoru

Sysli si oblíbili areál stanice České zemědělské univerzity v pražské Troji.

Sysli si oblíbili areál stanice České zemědělské univerzity v pražské Troji.

16. červenec 2020

Potvrzeno bylo několik jedinců včetně samice s mládětem.

V prostorách Demonstrační a výzkumné stanice katedry zahradnictví České zemědělské univerzity (ČZU) byl letos v červnu potvrzen výskyt těchto ohrožených hlodavců. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) zde s pomocí pracovníků ČZU zdokumentovala přítomnost menší kolonie. Byla mezi nimi i samice s letošním mládětem.

Vzhledem k místu nálezu nové kolonie lze předpokládat, že sysli pocházejí z nedaleké Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Tam se vyskytují zcela volně, a to ve výběhu velkých kopytníků i na přilehlém vrchu Sklenářka.

Rozšiřování trojské kolonie syslů je pozitivní zprávou. V roce 2019 totiž bylo v celé České republice známo pouze 32 stálých lokalit jejich výskytu. Většina ze stávajících kolonií má ale velmi malou početnost a je ohrožena zánikem. AOPK ČR proto pro sysla obecného realizuje záchranný program, na kterém se podílí také Zoologická zahrada hl. m. Prahy. Záchranný program má zajistit, aby sysel z naší přírody úplně nezmizel. Pozemky Demonstrační a výzkumné stanice ČZU se charakterem velice podobají vinicím, zahrádkám a záhumenkám, které jsou typické hlavně pro oblast jižní Moravy. Tamní mozaikovitá krajina je domovem asi čtvrtiny celkového počtu všech syslů žijících u nás.

Sysel obecný je živým důkazem toho, jak může být osud zvířecího druhu vrtkavý. Z hospodářského škůdce se během pár desetiletí stal ohroženým druhem. Příčiny postupného mizení sysla z naší přírody nejsou zcela jasné, nicméně pokles početnosti sysla je přisuzován přeměně krajiny a způsobu hospodaření započaté kolektivizací zemědělství v 50. letech 20. století. AOPK ČR monitoruje výskyt sysla obecného na našem území každoročně, a to od začátku záchranného programu v roce 2008. Na základě těchto pravidelných monitoringů byl v roce 2019 na 39 sledovaných lokalitách odhadován výskyt celkem asi 7500 syslů.

Autor snímku. M. Kubíček