Nahoru

Zdá se, že letošní počasí užovkám stromovým prospívá

Zdá se, že letošní počasí užovkám stromovým prospívá

7. červenec 2020

Naznačují to výsledky z pravidelného monitoringu.

Ke konci června bylo v okolí Stráže nad Ohří pozorováno už 127 užovek stromových. To je mnohem více než v předchozích letech. A to je užovková sezóna teprve v polovině. Například vloni bylo za celou dobu, kdy jsou užovky aktivní, napočítáno 130 užovek, a v roce 2018 dokonce jen 108. Roli v tom může hrát letošní deštivý červen, který těmto plazům viditelně vyhovuje. V tomto měsíci totiž obvykle svlékají svou kůži a vyhledávají kvůli tomu vlhké prostředí. Měsíce květen a červen jsou navíc dobou, kdy se rozmnožují. Užovky jsou v těchto měsících mimořádně aktivní, můžeme je tak spatřit mnohem častěji než v ostatních měsících sezóny.

Pravidelný monitoring užovek stromových je součástí záchranného programu, který pro tohoto kriticky ohroženého hada zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR už od roku 2008 [1].

Úvodní snímek: Zamenis, z.s.


[1]  O záchranném programu pro užovku stromovou se více dozvíte zde: https://www.zachranneprogramy.cz/uzovka-stromova/